Ημερίδα με θέμα: «Ανταγωνιστικά Προγράμματα της Ε.Ε. και Τοπική Αυτοδιοίκηση – Αναπτυξιακές Πρωτοβουλίες ΟΤΑ»

Ημερίδα με θέμα: «Ανταγωνιστικά Προγράμματα της Ε.Ε. και Τοπική Αυτοδιοίκηση – Αναπτυξιακές Πρωτοβουλίες ΟΤΑ» διοργάνωσε ο Δήμος Λαρισαίων στο Χατζηγιάννειο Πνευματικό Κέντρο. Σκοπός της ημερίδας ήταν η ενημέρωση για ευρωπαϊκά προγράμματα και χρηματοδοτικά εργαλεία από τα αρμόδια Υπουργεία, τις Διαχειριστικές Αρχές και τα Εθνικά σημεία επαφής, καθώς και η ανάπτυξη συνεργασιών και συνεργιών προς αυτή την κατεύθυνση. Κατά τη διάρκεια της ημερίδας οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν από τους αρμόδιους, να θέσουν ερωτήματα, να συζητήσουν, καθώς και να θέσουν βάσεις για συνεργασίες και πρωτοβουλίες.

Τον Δήμο Λαρισαίων εκπροσώπησε στην ημερίδα ο αντιδήμαρχος, Διοίκησης, Προγραμματισμού και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων κ. Γεώργιος Σούλτης ο ποίος μίλησε για τις «Δυνατότητες και προοπτικές αξιοποίησης χρηματοδοτικών εργαλείων της Ε.Ε. στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. Η περίπτωση του Δήμου Λαρισαίων». Ο Δήμος Λαρισαίων στοχεύει στην ανάπτυξη και ενδυνάμωση μια δομής, μέσω της οποίας θα δίνεται προτεραιότητα και θα ενισχύονται πρωτοβουλίες, με έμφαση:
- στην ενημέρωση των πολιτών και φορέων για ευρωπαϊκά θέματα
- στον εντοπισμό και την αξιοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων και χρηματοδοτικών εργαλείων σε τομείς που ενδιαφέρουν το Δήμο και την πόλη
- στην πληροφόρηση των υπηρεσιών και φορέων για τρέχοντα ευρωπαϊκά προγράμματα
- στην ανάπτυξη σχέσεων επικοινωνίας και συνεργασίας με όργανα, υπηρεσίες και φορείς της περιοχής, καθώς και με υπηρεσίες και φορείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης
- στην αξιοποίηση προτάσεων και συνεργασιών για συμμετοχή σε ευρωπαϊκά προγράμματα, που προωθούνται από άλλους φορείς και πόλεις
- στην ανάληψη πρωτοβουλιών για συμμετοχή σε ευρωπαϊκά προγράμματα, δίκτυα πόλεων και φόρα, καθώς και την εκπροσώπηση του Δήμου σε διεθνείς οργανισμούς
- στη δικτύωση με φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην Ελλάδα και το εξωτερικό, υποστήριξε ο κ. Σούλτης που κάλεσε του Δήμους να συνεργαστούν.

Στην ημερίδα μίλησαν και κατέθεσαν προτάσεις και οι εξής:
«Ε.Σ.Π.Α. 2014 – 2020»
Δημήτρης Ιακωβίδης, Προϊστάμενος Ειδικής Υπηρεσίας Στρατηγικής Σχεδιασμού Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού
«Χρηματοδότηση για έρευνα – καινοτομία και επιχειρηματικότητα. Προκλήσεις για ΜΜΕ και ΑΕΙ»
Δημήτρης Κουρέτας, Καθηγητής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
«Ανταγωνιστικά προγράμματα της Ε.Ε. και Τοπική Αυτοδιοίκηση – Παρουσίαση του Προγράμματος «Ευρώπη για τους Πολίτες 2014 – 2020»
Αντώνιος Καρβούνης, Στέλεχος Δ/νσης Οικονομικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής Τοπικής Αυτοδιοίκησης του ΥΠΕΣΔΑ
«Τα διακρατικά προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας 2014-2020»
Γιώργος Εμμανουήλ, Προϊστάμενος Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία» INTERREG
«Η πρόκληση της ολοκληρωμένης αστικής ανάπτυξης: Η εμπειρία του URBACT και τα νέα χρηματοδοτικά εργαλεία»
Νικόλας Καραχάλης, Διδάσκων ΤΧΜΠΠΑ Πανεπιστημίου Θεσσαλίας – Valid. Lead Expert URBACT
«Το πρόγραμμα Δημιουργική Ευρώπη 2014 – 2020. Ευκαιρίες ευρωπαϊκής πολιτιστικής συνεργασίας»
Κωνσταντίνος Σπανός, Εκπρόσωπος Γραφείου Δημιουργική Ευρώπη Ελλάδας
«Διακρατικά σχέδια συνεργασιών στα πλαίσια του προγράμματος Δημιουργική Ευρώπη»
Αλεξάνδρα Μαρία Φλώρου, Εκπρόσωπος Γραφείου Δημιουργική Ευρώπη Ελλάδας
«Χρηματοδοτικά εργαλεία για την υλοποίηση δράσεων εξοικονόμησης ενέργειας (ΕΣΠΑ – Σύμφωνο των Δημάρχων)»
Λευτέρης Ποδηματάς, Οικονομολόγος – Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.
«Εφαρμογή του προγράμματος Leader – Η νέα προγραμματική περίοδος»
Σεβαστή Μπασδέκη, Δ/ντρια Α.Ε.Ν.Ο.Λ. Α.Ε., Συντονίστρια Leader
«Η εμπειρία του ΤΕΙ Θεσσαλίας σε ευρωπαϊκά προγράμματα»
Γεώργιος Νταλός, Καθηγητής ΤΕΙ Θεσσαλίας
«Η συμμετοχή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε ευρωπαϊκά προγράμματα: γιατί και πώς;»
Γεωργία Γκόνου, Διευθύντρια Κατάρτισης και Απασχόλησης Ε.Ε.Τ.Α.Α.

Στην ημερίδα τονίστηκε ότι, η συμμετοχή σε ποικίλα προγράμματα και πρωτοβουλίες οι οποίες δημιουργούν την απαραίτητη εξωστρέφεια και συμβάλλουν στη δικτύωση των Δήμων και των πόλεων γενικότερα, κάτι που στη σημερινή εποχή είναι ζωτικής σημασίας.

Είναι γεγονός ότι η διαχείριση των ευρωπαϊκών ανταγωνιστικών προγραμμάτων είναι δύσκολη για έναν φορέα του δημοσίου όπως είναι οι Δήμοι, παρόλα αυτά οι ομιλητές εξέφρασαν την αισιοδοξία τους, λέγοντας, ότι όλα τα προβλήματα μπορούν να αντιμετωπιστούν με το άνοιγμα των συνεργασιών προς κάθε κατεύθυνση.

Η ημερίδα αποτέλεσε ένα κάλεσμα από την πλευρά του Δήμου Λαρισαίων προς όλους τους φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, άλλους δημόσιους, ιδιωτικούς και συλλογικούς φορείς, ενεργούς πολίτες της περιοχής, προκειμένου να υπάρχει αλληλοενημέρωση και δικτύωση με σκοπό τη συνεργασία και την από κοινού ανάπτυξη πρωτοβουλιών. Το συντονισμό της ημερίδας είχε η κ. Λία Γκουντρουμπή (Διεύθυνση Επιχειρησιακού Σχεδιασμού Δήμου Λαρισαίων).

 

Ο Δήμος Λαρισαίων απέστειλε ευχαριστήρια επιστολή για τη συμμετοχή στην ημερίδα, την οποία μπορείτε να διαβάσετε πατώντας εδώ.

Για τη δημοσιογραφική κάλυψη της ημερίδας, συνοδευόμενη με πλούσιο φωτογραφικό υλικό, πατήστε τους παρακάτω συνδέσμους:

larisanew.gr 
e
leftheria.gr
l
arissanet.gr
p
ressalarissa.gr
e
rt.gr