Ενεργά Χρηματοδοτικά Προγράμματα για τους ΟΤΑ Α΄ και Β΄ Βαθμού

Ενημερωθείτε για όλα τα ενεργά χρηματοδοτικά προγράμματα για τους Ο.Τ.Α. πρώτου και δευτέρου βαθμού μέσα από το ανανεωμένο πόρταλ της Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. πατώντας εδώ.

 

Πηγή: peta.gr