Ημερίδα του ΚΑΠΕ για το Σύμφωνο των Δημάρχων, με θέμα «Η ενεργειακή αποδοτικότητα στην τοπική αυτοδιοίκηση: Ευκαιρία για οικονομική ανάπτυξη»

Τo Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ) καλεί όλους τους φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην Ελλάδα να συμμετάσχουν στην πρώτη από τις Ημερίδες ανάπτυξης δεξιοτήτων, που θα πραγματοποιηθούν ανά την Ευρώπη τα επόμενα χρόνια με τη συγχρηματοδότηση του Γραφείου του Συμφώνου των ∆ημάρχων. Η εκδήλωση απευθύνεται σε ∆ημάρχους, Περιφερειάρχες, ∆ημοτικούς και Περιφερειακούς Συμβούλους, συμβούλους ανάπτυξης των ΠΕ∆ και σε στελέχη της ΤΑ που ασχολούνται με θέματα ενέργειας, περιβάλλοντος και τεχνικών έργων.

Η ημερίδα θα λάβει χώρα στις 13 Μαρτίου 2014 στη Θεσσαλονίκη, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του ∆ημοτικού Συμβουλίου του ∆ημαρχείου Θεσσαλονίκης, Βασ. Γεωργίου Α', 1 στις 9:30 π.μ.και τελεί υπό την αιγίδα της Κεντρικής Ένωσης ∆ήμων Ελλάδας (ΚΕ∆Ε) , του ∆ήμου Θεσσαλονίκης και του ∆ικτύου Ελληνικών Πράσινων Πόλεων

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ


Πηγή: info-peta.gr