Ενημερωτική εκδήλωση του Τ.Ε.Ε. για τη δράση του Συμφώνου των Δημάρχων

Ενημερωτική εκδήλωση με θέμα  "Χρηματοδοτικά Εργαλεία για την υλοποίηση Δράσεων Εξοικονόμησης Ενέργειας" διοργάνωσε το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του ως Εθνικός Συντονιστής του Συμφώνου των Δημάρχων. 

Το Σύμφωνο των Δημάρχων είναι μια ευρωπαϊκή σύμπραξη, στην οποία οι τοπικές και περιφερειακές αρχές, δεσμεύονται εθελοντικά, να αυξήσουν την ενεργειακή απόδοση και τη χρήση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις περιοχές τους. Η εκδήλωση απευθυνόταν σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης της περιφέρειας Αττικής και σκοπός της ήταν να προβάλει τους τρόπους χρηματοδότησης μελετών και έργων που έχουν ως βασικό στόχο την μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και να φέρει σε επαφή τους χρηματοδοτικούς μηχανισμούς με τους ΟΤΑ.
 
 Τις εργασίες της ημερίδας άνοιξε ο Πολυχρόνης Ακριτίδης, Γενικός Γραμματέας της Δ.Ε. του ΤΕΕ, ο οποίος στον σύντομο χαιρετισμό του αναφέρθηκε στο ζωηρό και πάγιο ενδιαφέρον του ΤΕΕ και στις δράσεις που έχει αναλάβει για την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης και της αειφόρου ενέργειας, επεσήμανε το ρόλο που μπορούν να παίξουν οι φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης σχεδιάζοντας και υλοποιώντας έργα προς αυτή την κατεύθυνση και δήλωσε ότι το ΤΕΕ επιθυμεί στενότερη συνεργασία με τους ΟΤΑ γιατί πιστεύει ότι θα είναι αποφασιστικής σημασίας στην επίτευξη αυτών των κοινών στόχων.

Την εκδήλωση χαιρέτισε η Λενιώ Μυριβήλη, εντεταλμένη σύμβουλος Αστικής Βιωσιμότητας του Δήμου Αθηναίων, η οποία επεσήμανε ότι η χρηματοδότηση των δράσεων εξοικονόμησης ενέργειας και προστασίας τους κλίματος είναι το επόμενο μεγάλο στοίχημα για τις ελληνικές πόλεις.

Το κυρίως μέρος της εκδήλωσης ξεκίνησε με τον Κώστα Λάσκο, τεχνικό σύμβουλο του  Γραφείου του Συμφώνου των Δημάρχων του ΤΕΕ, ο οποίος παρουσίασε την οικονομική σκοπιμότητα των δράσεων εξοικονόμησης ενέργειας. Ο Κ. Λάσκος συνδυάζοντας τις προβλέψεις  της Ε.Ε.  για την εξέλιξη των τιμών των καυσίμων με τα στατιστικά δεδομένα της ενεργειακής κατάστασης των υφιστάμενων κτιρίων, κατέδειξε τη δυναμική των ενεργειακών επενδύσεων. Έκλεισε την παρουσίαση του επισημαίνοντας τον καταλυτικό ρόλο που μπορεί να έχει το  Γραφείο του Συμφώνου των Δημάρχων του ΤΕΕ ως αρωγός των ΟΤΑ στις προσπάθειες τους για δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας και οικονομικών πόρων.

Η Χρυσούλα Κούρτελη προϊσταμένη της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ ΥΠΕΚΑ (πρώην ΕΥΣΠΕΔ)  του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, παρουσίασε τις δυνατότητες χρηματοδότησης έργων περιβάλλοντος και εξοικονόμησης ενέργειας μέσω του ΕΣΠΑ 2014-2020. Η κ. Κούρτελη παρουσίασε το εθνικό και το περιφερειακό σκέλος των επιχειρησιακών προγραμμάτων του νέου ΕΣΠΑ και τις δυνατότητες χρηματοδότησης έργων μέσω αυτών.

Η εκδήλωση συνεχίστηκε με παρουσίαση του Κωνσταντίνου Βαρλαμίτη, Προέδρου ΔΣ του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, σχετικά με χρηματοδοτικές ευκαιρίες και δυνατότητες για την τοπική αυτοδιοίκηση μέσω του φορέα του.  Παρουσιάστηκαν οι δυνατότητες χρηματοδότησης των έργων εξοικονόμησης ενέργειας μέσω συγχρηματοδότησης από το ΤΠ&Δ και το Ευρωπαϊκό  Ταμείο Επενδύσεων,  μέσω ιδίων πόρων του ΤΠ&Δ αλλά και μέσω ΣΔΙΤ και του ΤΠ&Δ . Επιπλέον αναλύθηκαν και οι δυνατότητες χρηματοδότησης των απαραίτητων μελετών  μέσω ιδίων πόρων του ΤΠ&Δ  καθώς και η επιχορήγηση τους μέσω του  ευρωπαϊκού προγράμματος ELENΑ .

Το πρώτο μέρος της εκδήλωσης έκλεισε ο Χρήστος Πρωτόγερος, προϊστάμενος τμήματος έργων της ΠΕΤΑ ΑΕ,  ο  οποίος παρουσίασε εκ μέρους του Προέδρου της Εταιρείας Νίκου Χιωτάκη συγκριτικά τους δυνατούς μηχανισμούς χρηματοδότησης δράσεων εξοικονόμησης ενέργειας. Ο κ. Πρωτόγερος αφού αναφέρθηκε στα οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι δήμοι της χώρας επεσήμανε και αυτός με τη σειρά του ότι τα έργα εξοικονόμησης πρέπει  να αντιμετωπίζονται ως επενδύσεις.
Το δεύτερο μέρος της εκδήλωση άνοιξε ο Κωνσταντίνος Σταυρίδης, ειδικός συνεργάτης της Εθνικής Τράπεζας, υπεύθυνος του προγράμματος JESSICA, ο οποίος και παρουσίασε τις δυνατότητες του εν λόγω χρηματοδοτικού μηχανισμού. Ο κ. Σταυρίδης ανέλυσε στις προϋποθέσεις χρηματοδότησης και τους επιλέξιμους φορείς ενώ αναφέρθηκε στα πλεονεκτήματα του συγκεκριμένου εργαλείου. Τέλος παρουσίασε μερικά ενδεικτικά έργα.

Στη συνέχεια, ο  Δημήτρης Αθανασίου, Σύμβουλος Γεν. Γραμματέα Ενέργειας & Ορυκτών Πρώτων Υλών του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, παρουσίασε το ισχύον θεσμικό πλαίσιο σχετικά με τις επιχειρήσεις ενεργειακών υπηρεσιών (ESCOs). Ο κ. Αθανασίου αφού αναφέρθηκε στο μητρώο ESCOs και τις προϋποθέσεις εγγραφής σε αυτό, ανέλυσε το θέμα των συμβάσεων  ενεργειακής απόδοσης καθώς και τα προβλήματα που υπάρχουν σχετικά με την εμπλοκή των ESCOs σε δημόσια κτίρια.

Ο  Γεώργιος Βαρθολομαίος από τη Διεύθυνση Αναπτυξιακών Προγραμμάτων & Επενδύσεων της ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ., προτελευταίος ομιλητής της εκδήλωσης, παρουσίασε το μοντέλο χρηματοδότησης μέσω επιχειρήσεων ενεργειακών υπηρεσιών (ESCOs). Ο κ. Βαρθολομαίος αφού αναφέρθηκε στις διάφορες λύσεις χρηματοδότησης έργων εξοικονόμησης, επεσήμανε ότι ο τρόπος χρηματοδότησης μέσω ESCO δεν είναι ανταγωνιστικός των επιχορηγήσεων μέσω ΕΣΠΑ αλλά αντίθετα συνεργατικός. Το δεύτερο τμήμα της εκδήλωσης έκλεισε η Ηλέκτρα Θελούρα, ειδική σύμβουλος  του δημάρχου Φαρσάλων, παρουσιάζοντας τα έργα εξοικονόμησης ενέργειας που έχουν γίνει στο δήμο Φαρσάλων.

Δείτε φωτογραφικό υλικό από την εκδήλωση πατώντας εδώ.