Επιτυχής ενημέρωση Δημάρχων και υπαλλήλων ΟΤΑ στο Ετήσιο Τακτικό Συνέδριο της ΚΕΔΕ από ΠΕΤΑ ΑΕ & ΤΠΔ

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η ενημέρωση των Δημάρχων ΟΤΑ και των διοικητικών υπαλλήλων τους, της παράλληλης θεματικής ενότητας με τίτλο "Η Ανταποδοτικότητα στην Εξοικονόμηση Ενέργειας στους Δήμους - Συνδυασμός Πηγών Χρηματοδότησης" που διοργανώθηκε από την Ανώνυμη Αναπτυξιακή Εταιρεία ΟΤΑ «Πληροφόρηση - Επιμόρφωση - Τοπική Ανάπτυξη (Π.Ε.Τ.Α.) Α.Ε.»  και το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, στο πλαίσιο του Ετήσιου Τακτικού Συνεδρίου της ΚΕΔΕ «Η Αναβάθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης με τους Πολίτες Μπροστά», που διοργανώνεται στη Σιθωνία Χαλκιδικής 07 - 09 Μαΐου 2015.

Εισηγητές στην εκδήλωση ήταν ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε., κος Νικ. Χιωτάκης, ο οποίος ανέπτυξε τις δυνατότητες χρηματοδότησης των ΟΤΑ από πηγές χρηματοδότησης και συνδυασμό αυτών. Τόνισε ιδιαίτερα την ανάγκη ένταξης των ΟΤΑ και υλοποίησης του «Συμφώνου των Δημάρχων» και του Ενεργειακού Αποτυπώματος κάθε Δήμου.

Ο Πρόεδρος του Τ.Π. & Δανείων ενημέρωσε για τον αναβαθμισμένο ρόλο που έχει αναλάβει το Τ.Π. & Δανείων στην υποστήριξη των ΟΤΑ και στη δυνατότητα χρηματοδότησης επενδυτικών έργων των Δήμων.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους και ο Αντιπρόεδρος του Τ. Π. & Δανείων κ. Πολυμένης, ο Δ/ντης Δανείων κ. Κουλτούκης, ο Προϊστάμενος Συγχρηματοδοτούμενων Έργων της Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. κ. Πρωτόγερος και πλήθος Δημάρχων και δημοτικών συμβούλων.